De snelheid van actuele ontwikkelingen en veranderingen vraagt om voortdurende aanscherping van inzicht en competenties op Medisch Technologisch- en Zorgprocesgebied. Onderstaand een overzicht van gerelateerde cursussen en trainingen.

Mikrocentrum cursussen:

Cursus CE-markering van Medical Devices
In deze cursus leert u de achtergrond en interpretatie van de richtlijnen die gelden in de EU voor medische hulpmiddelen.
Cursus GAMP
Cursus praktische vertaling van de GMP richtlijnen (GAMP 5): kwaliteit borgen bij implementatie en beheer van (IT) systemen.
Cursus Good Clinical Practice en ISO 14155
Deze cursus gaat in op de Good Clinical Practice (GCP) en ISO 14155: klinisch patiënt gebonden onderzoek voor Medical producten.
Cursus IEC 60601-1 for medical electrical equipment
Tijdens deze IEC 60601-1 cursus leert u deze normen toe te passen bij de ontwikkeling van medische elektrische apparatuur.
Cursus In vitro diagnostische medical devices (IVD)
De IVD cursus geeft u inzicht in de wettelijke eisen om In Vitro Diagnostische Medische hulpmiddelen te introduceren.
Cursus Kwaliteitsbeheersing medical devices volgens ISO 13485 en ISO 14971
Cursus Kwaliteitsbeheersing conform de ISO 13485 en ISO 14971 normen en de Europese wetgeving m.b.t. medische hulpmiddelen.
Cursus Medical Devices Software
Met deze cursus leert u de MDD ISO 13485-normen en de eisen aan uw software praktisch toe te passen m.b.t. medical device software.
Cursus cGxP – Pharmaceutical Good Practices
Deze cursus leert u wat de termen GxP en GMP inhouden welke wetgeving en vereisten erachter zitten en de praktische interpretatie.
Training FDA medical devices
Tijdens de training FDA medical devices leert u over de routes om een medisch product in de VS op de markt te zetten.