Congres (Self)care
Dexter 22


09.00-09.45
Ontvangst
09.45-10.15
Johan Krijgsman TFH2016
eHealth-monitor 2016 – meer dan techniek

Johan Krijgsman, Programmaleider eHealth-monitor, Nictiz

In de eHealth-monitor brengen Nictiz en het NIVEL jaarlijks de stand van zaken op het gebied van eHealth in Nederland in kaart. De eHealth-monitor 2016 laat zien dat de inzet van eHealth meer is dan het invoeren van een nieuwe techniek. Het vraagt om maatschappelijke innovatie waarbij menselijke, organisatorische en omgevingsaspecten van groot belang zijn. Deze lezing geeft een overzicht van de resultaten, met speciale aandacht voor de mening van managers over innovatie in de care sector

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Johan Krijgsman Nictiz TFH2016 (2.6 MB)

10.20-10.45
Henk Herman Nap TFH2016
Toezichthoudende Domotica in de Langdurige Zorg

Henk Herman Nap, Senior Onderzoeker e-Health & Beleid, Vilans

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Henk Herman Nap Vilans TFH2016 (2.5 MB)

10:45-11:15
EXPO
11.15-11.40
Annalies van Hest TFH2016
Dynamische domotica in de Nachtzorg

Annalies van Hest, Teamleider, Prisma

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

11.45-12.10
Pim Ketelaar TFH2016
Vitaal Thuis: samenwerken aan langer thuis wonen

Pim Ketelaar, Senior Health Innovator, VitaValley

Vitaal Thuis staat voor: langer zelfstandig, veilig en verzorgd thuis wonen door de slimme inzet van technologie. Een gezamenlijke visie en krachtenbundeling is nodig om hierin een echte doorbraak te realiseren. Tot op heden zagen we veel regionale initiatieven die o.a. vanwege de hoge kosten niet succesvol waren. VitaValley heeft daarom met haar partners de handen ineen geslagen om Vitaal Thuis oplossingen te definiëren en breed te implementeren. Zo kan in gezamenlijk verband geleerd worden van elkaar, zodat niet opnieuw dezelfde fouten gemaakt worden. Het doel van Vitaal Thuis is de opschaling van thuiszorgtechnologie, deze voor iedereen beschikbaar maken en keuzevrijheid te bieden op basis van acceptabele consumentenprijzen, transparantie en toegankelijke (inkoop)kanalen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Pim Ketelaar Vitaal Thuis TFH2016 (3.4 MB)

12.10-12.15
Gailey Leseman TFH2016
Project MARCH

Gailey Leseman, Chief Mechanical, Project MARCH

The goal of Project MARCH is to design and build an exoskeleton for paraplegics in one years time. By doing so, we strive to push the available technology in this field and give back full mobility for paraplegics and ultimately replace the wheelchair. We consist of a multidisciplinary student team, working at the TU Delft. This project gives students the opportunity to both strengthen their engineering capabilities and develop their soft skills.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Gailey Leseman Project March TFH2016 (816 KB)

12:10-13:30
Lunch en Expo
13.30-13.55
Francoise Siepel TFH2016
Medische robotica gestuurd of ondersteund door beeldvorming?

dr. Françoise. J. Siepel, Postdoc / Project Manager, Universiteit Twente

Robotica wordt vaak in combinatie met beeldvorming in de klinische praktijk toegepast. Hoe kunnen we het beste halen uit beide werelden? Medische robotica toepassingen die door beeldvorming worden gestuurd of ondersteund worden besproken samen met de voor en nadelen. Voorbeelden zoals het EU MURAB project waarbij MRI en Ultrasound gecombineerd worden voor gerichte biopsie van tumoren in borstkanker met gebruik van een robotarm, maar ook MRI compatibele systemen die voor biopsie toepasbaar zijn worden besproken.

14:00-14:25
Cindy Wings TFH2016
Het inzetten van zorgrobotica in zorginstelling Zuyderland

Cindy Wings, Projectmanager, Zuyderland

Door afname van de beroepsbevolking en sterke vergrijzing wordt de vraag naar zorg steeds groter. De strategie van zorginstelling Zuyderland sluit hier bij aan door innovatieve oplossingen een steeds groter wordende rol te laten spelen. Dit wordt onder andere bewerkstelligd door innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren in de organisatie. Onder andere betekent dit voor het ziekenhuis dat logistieke processen worden ondersteunt door logistieke robots en dat operaties worden ingevoerd met behulp van een operatie robot. Voor de zorgcentra geldt dat ouderen onder andere worden ondersteunt door sociale robots die hen, naast het zorgpersoneel, helpen met dagelijkse bezigheden.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Cindy Wings Zuyderland TFH2016 (1.2 MB)

14:25-15:00
Expo
15.00-15.25
Sandra Bedaf Zuyd Hogeschool TFH2016
Scare or Care; robots in de ouderenzorg

Sandra Bedaf, Onderzoeker lectoraat Technologie in de Zorg, Zuyd Hogeschool

Het aantal ouderen in Nederland stijgt. Deze groep woont (noodgedwongen) steeds langer thuis wat resulteert in een groeiende vraag naar thuiszorg. Service robots hebben de potentie om ouderen in een dergelijke situatie te ondersteunen en het werk van zorgpersoneel te verlichten. Maar welke taken zou een dergelijke robot moeten vervullen? En wat vinden ouderen van deze ontwikkeling? Binnen het Europese ACCOMPANY project is er gekeken naar de toepassing van robots in de ouderenzorg. Door gebruik te maken van een demand driven development is een bestaande robot doorontwikkeld met het doel om ouderen fysiek te ondersteunen in de thuissituatie.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Sandra Bedaf Zuyd Hogeschool TFH2016 (1.7 MB)

15:30-15:55
Erwin de Vlugt Haagse Hogeschool TFH2016
Health Robotics FieldLab

Erwin de Vlugt, Professor in Applied Sciences (Lector) Technology for Health, De Haagse Hogeschool

Increasing efficiency is paramount to sustain our future healthcare systems. In the last decade, robotics indicated high potentials for applications in public healthcare, promising intelligent assistance (physical and cognitive) to those who are in need for care. The Health Robotics Field Lab offers a fast track to validated products and services in health robotics for companies, healthcare organizations and governments with focus to the Medical Delta region (South Holland).
Exemplary applications: Exoskeletons for stroke rehabilitation | Robotic strollers and wheelchairs | Robotic telecare | Virtual health agents | Care droids | Surveillance robots | Fall detection and patient monitoring

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Erwin de Vlugt De Haagse Hogeschool TFH2016 (871 KB)

16.00-17.00
Expo


Congres Tech Track
Limousin 3


09.00-09.45
Ontvangst
09.45-10.15
Joris Jaspers TFH2016
Opening en Keynote Pontes Medical congres: "Pontes innovaties voor de ziekenhuiszorg; samenwerken voor efficiëntere, arbeidsbesparende en betaalbare zorg"

Joris Jaspers, Hoofd Innovatie Medische Technologie, UMC Utrecht

In mijn presentatie zal ik ingaan op mijn 20 jaar ervaring in UMC’s hoe ingenieurs, zorgverleners en bedrijven samenwerken richting producten met impact. Welke kwaliteiten vraagt dit van de verschillende stakeholders in dit werkveld? Wat ging er goed, wat kon beter, oftewel mijn Lessons Learned wil ik meegeven aan het publiek

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

10.20-10.45
De veranderde MDR en IVDR; wat betekent dit voor MKB'ers

René Schings, Qserve Consultancy B.V.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  10.20 Rene Schings Qserve TFH2016 (1.8 MB)

10:45-11:15
EXPO
11.15-11.40
Rogier Barents TFH2016
Ups-and-downs of the BalanceBox

Rogier Barents, Intespring

Tussen 2006 en 2009 heeft InteSpring de BalanceBox ontwikkeld en naar de markt gebracht. Uiteindelijk resulteerde dit in een succesvolle samenwerking met het Maastrichtse bedrijf Thomas Regout welke nu de BalanceBox over de hele wereld verkoopt. Echter dit is niet zonder slag of stoot gegaan. Het onrealistische wereldbeeld van drie net afgestudeerde is in drie jaar snel op scherp gezet, dit traject ging gepaard met prototypes die bijna mensen onthoofden, t/m partnerships die een half jaar waren voorbereid die in 30 minuten compleet ontploften.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Rogier Barents Intespring TFH2016 (2.6 MB)

11.45-12.10
Mercedes Tuin TFH2016 Mark Bloemendaal TFH2016 Annette Beetsma TFH2016
Pontes Impact – Lancering nieuw programma voor MKB

Mercedes Tuin, Pontes Medical
Mark Bloemendaal, Implementation IQ
Annette Beetsma, Julius Centrum THINC

Pontes Medical, Julius Centrum en Implementation IQ lanceren het Pontes Impact programma. Pontes Impact is een ondersteuningsprogramma dat innovators in de zorg begeleidt van eerste idee tot en met brede uitrol in de markt. Pontes Impact heeft twee kenmerken die samen een unieke propositie vormen: De sterke verweving van de drie aspecten 'klinisch', 'economisch' en 'implementatie'. Alleen innovaties die goed scoren op alle drie deze aspecten, kunnen marktsucces verwachten. Pontes Impact biedt expertise, tooling en begeleiding op de drie aspecten en borgt daarbij hun samenhang. Inbedding in de zorg zélf, en wel in AMC, UMC Utrecht en VUmc. Dit betekent dat Pontes Impact niet 'van buitenaf' de innovator ondersteunt, maar 'van binnenuit'. Concreet betekent dit dat de innovator toegang heeft tot een klinische testomgeving, interne stakeholders en expertise in deze drie ziekenhuizen en hun netwerk.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

12:10-13:30
Lunch en Expo
13.30-13.55
Menno Prins TFH2016
Biosensing – in-vitro and in-vivo

Menno Prins, Professor, Technische Universiteit Eindhoven

Healthcare is developing toward highly personalized solutions attuned to the needs of patients, based on real time, precise and reliable data. Important enablers are miniaturized and easy to use sensing devices. This includes sensing systems for near-patient testing (point-of-care) as well as small systems that are worn on or in the body (in-vivo sensors). Therefore, biochemical sensing technologies are needed which are small, sensitive, accurate, easy to use, cost effective, and versatile. In this talk I will focus on biosensing approaches based on particles and single-molecule methods. Furthermore I will present SensUs, the international student competition on molecular biosensors for healthcare applications.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

14:00-14:25
Jos Scheffelaar TFH2016
Kansen en uitdagingen voor Nederlandse Medtech bedrijven in de VS

Jos Scheffelaar, CEO & Co-Founder, Launch in US Alliance, Boston

De Amerikaanse medtech markt biedt aanzienlijke kansen voor groeiende Nederlandse bedrijven, maar veel bedrijven struikelen door onbekendheid met de Amerikaanse zakencultuur. De spreker legt uit waarom op dit moment de Verenigde Staten, en met name Boston, open staan voor buitenlandse medische technologie. Hij geeft een overzicht van de uitdagingen die Nederlandse medtech bedrijven tegenkomen als ze de Amerikaanse markt betreden, en adviseert hoe bedrijven zich best aan kunnen passen aan de Amerikaanse zakencultuur.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Jos Scheffelaar Launch in US Alliance TFH2016 (895 KB)

14:25-15:00
Expo
15.00-15.25
Marielle Langereis TFH2016
Innovatie aan de Radboud Universiteit

Mariëlle Langereis, Tech Transfer support, Radboud Universiteit

Samenwerken met de universiteit biedt vele mogelijkheden voor klein en groot bedrijf. Het toepasbaar maken van de laatste ontwikkelingen uit fundamenteel onderzoek is één van onze speerpunten. Hiertoe zijn samenwerkingen essentieel. Wij kennen goed de weg naar verschillende subsidiemogelijkheden en kunnen het projectmanagement daarvan bij u uit handen nemen. Kleine en kortlopende onderzoeken en het gebruik van onze apparatuur behoren ook tot de mogelijkheden. Daarin werken we ook nauw samen met het HBO en MBO om zo het hele palet van talent aan te kunnen bieden.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Marielle Langereis Radboud Universiteit TFH2016 (3.3 MB)

15:30-15:55
Sabine Mulders TFH2016 tim govers TFH2016
Evaluatie van medische technologie – Beter vroeg dan laat

Sabine Mulders, Business Manager, RadboudUMC Medvalue
Tim Govers, Wetenschappelijk onderzoeker Health Technology Assessment, MedValue

Vaak wordt de toegevoegde waarde van een medische innovatie pas onderzocht in een laat stadium van de ontwikkeling. Bij een negatieve uitkomst kan het dan al te laat zijn om hier op te acteren. Vroege evaluatie helpt bij het maken van de juiste keuzes. Aan de hand van een specifieke casus gaan we in deze presentatie in op het hoe en waarom van vroege evaluatie van medische technologie.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  MedValue Tim Govers TFH2016 (964 KB)

16.00-17.00
Expo


Biomaterialen en Exposantentrack
Dexter 15


09.00-09.45
Ontvangst
10.20-10.40
Chris Arts TFH2016
3-D printing of calcium phosphate bone substitutes for (infected) segmental bone defect reconstruction

Chris Arts, Associate professor Translational Biomaterials Research, Maastricht University Medical Centre, Department Orthopaedic Surgery

(Infected )Segmental bone defects are hard to treat for the require both mechanical stabilisation of the bone as well as biological bone healing. Currently they are treated in a two-stage apporach which are associated with high morbidity, long hospitalization and high treatment costs. Recently we started development of 3-D printed ceramic scaffolds for infected segmental bone healing, which will be presented in this presentation. Furthermore, the effect of geometry and porosity of mechanical properties of 3-D printed ceramics materials will be presented and dicussed.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

10:40-11:00
Henriette Valster TFH2016
De rol van scCO2 in de ontwikkeling en productie van biomaterialen

Henriëtte Valster, CEO en oprichter, HCM Medical

Al geruime tijd word weefsel van mens en dier gebruikt voor de productie van biologische implantaten voor diverse toepassingen. Maar wat kan de rol zijn van superkritisch CO2 in de ontwikkeling van deze weefsel implantaten? Een overzicht van scCO2 mogelijkheden op gebied van impregnatie tot extractie in de ontwikkeling van nieuwe biomaterialen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Henriette Valster HCM Medical TFH2016 (14 MB)

11:00-11:20
Geert van Almen TFH2016
Supramoleculaire biomaterialen: bouwen met moleculen aan de biomaterialen van de toekomst

dr. Geert C. van Almen, Project Manager Valorisation and Clinical Translation of Biomaterials, Technische Universiteit Eindhoven

De toepassing van synthetische biomaterialen wordt beperkt door complicaties als gevolg van een complexe reactie van het lichaam op het materiaal. De mate waarin deze reactie optreedt is afhankelijk van de integratie van het biomateriaal in het lichaam. Een van de belangrijkste uitdagingen in de ontwikkeling van nieuwe biomaterialen is het controleren van deze interactie tussen het weefsel en het implantaat, zodat het materiaal wordt opgenomen in het lichaam. In deze lezing zal worden ingegaan op een nieuwe generatie biomaterialen op basis van supramoleculaire chemie en hoe deze technologie kan worden toegepast in de regeneratieve geneeskunde.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

11.20-12.10
Panneldiscussie: Wat zijn de businesskansen voor het MKB met biomaterialen?

Kurt Gielen, Chemelot InScite, Geert van Almen, TU/e
Lars Mulder, LifeTech Group, Henriette Valster, HCM Medical
Wendy Persoon, Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij

Er speelt veel op het vlak van biomaterialen. In deze paneldiscussie nemen we u mee aan de hand van een aantal stellingen. Wat speelt er op dit moment, waar kunt u op inspelen en wat kunnen we nog verwachten de komende tijd.

12:10-13:30
Lunch en Expo
14:00-14:25
Kees Hoeven TFH16
Overheidsondersteuning in de praktijk: G-Therapeutics aan het woord

Kees van Hoeven, Innovatieadviseur, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Heeft u financiering nodig voor uw innovatie? Wilt u advies en ondersteuning bij uw ontwikkelplannen? Bent u op zoek naar een geschikte ontwikkelpartner in het buitenland? De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) stimuleert ondernemend Nederland bij innovatief en internationaal ondernemen. Bedrijven en onderzoeksorganisaties met (inter)nationale innovatie ambities kunnen bij RVO aankloppen voor ondersteuning.

Tijdens deze sessie zullen we ingaan op een aantal financieringsmogelijkheden voor uw ontwikkelactiviteiten, zoals “Innovatiekrediet”, “MIT” en “Eurostars”, geïllustreerd aan de hand van een praktijkvoorbeeld van een ondernemer.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Kees van Hoeven RVO TFH2016 (859 KB)

14:25-15:00
Expo
15.00-15.55
Workshop over de impact van data science op de algorithmiek rondom medische instrumenten

Jeroen Buskens, Project Manager, SIOUX-LIME

Een (medisch) instrument vervult typisch een specifieke functie volgens een strict vastgelegd protocol, geimplementeerd als een algorithme in software. Deze algorithmen werken op basis van inputs, bijvoorbeeld data van sensoren. Waar voorheen beperkte data beschikbaar was, is tegenwoordig een overdaad heel normaal. Dit stelt nieuwe en specifieke voorwaarden aan de te ontwikkelen algorithmiek. Het verschil tussen vroeger en nu wordt inzichtelijk gemaakt -begrijpelijk voor iedereen- en met aansprekende voorbeelden uit de praktijk geillustreerd. Hierna wordt met de aanwezigen gekeken hoe zij dit herkennen en kunnen toepassen in hun praktijk.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

16.00-17.00
Expo


Exposantentrack
Dexter 28


09.00-09.45
Ontvangst
10.20-10.45
Bert Arjan Millenaar TFH2016
Entrepreneurship in Healthtech. What does it take to facilitate entrepreneurship in building healthtech ventures?

Bert-Arjan Millenaar, Managing Partner, NLC - Building Healthtech Ventures

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

10:45-11:15
EXPO
11.15-11.40
Louis Habets TFH2016
Unieke Device Identificatie: bestaande en toekomstige wetgeving bieden kansen, maar wat staat een fabrikant te wachten?

Louis Habets, Senior Consultant Medical Devices, Xendo

Volledige traceerbaarheid van Medische Hulpmiddelen draagt bij aan productveiligheid. Dit doet zij door het faciliteren van vigilantie, markttoezicht en transparantie. Maar ook door te zorgen voor herleidbaarheid van grondstoffen, ingrediënten en onderdelen. De nieuwste wettelijke ontwikkelingen bewegen mee met de laatste ontwikkelingen op het gebied van elektronische registratiehulpmiddelen. Of nu wordt gekeken naar de voorraadhuishouding, de productieregistratie, het opslag- en logistieke traject of de gebruiksregistratie; overal gaat de Unieke Device Identificatie een grote rol spelen. Internationaal worden aanzienlijke inspanningen geleverd om tot een geharmoniseerde aanpak van een wereldwijd geaccepteerd systeem te komen. In Amerika wordt UDI al voor verschillende device-categorieën toegepast. De herziene Medische Hulpmiddelen wetgeving biedt de kaders en de bevoegdheden met betrekking tot traceerbaarheid.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Xendo Louis Habets TFH2016 (1.2 MB)

11:45-12:10
Benno Lansdorp TFH2016
Minimally Invasive Robotics In An MR environment

dr. ir. Benno Lansdorp, Business Developer, Demcon

Bij een verdenking van prostaatkanker worden biopten genomen van verdacht weefsel. Dat moet onder MRI-beeldvorming gebeuren in de beperkte ruimte die tussen de benen van de patiënt beschikbaar is. In de huidige, handmatige procedure brengt de arts de bioptienaald rectaal in; vanwege infectiegevaar krijgt de patiënt preventief antibiotica toegediend. Gemiddeld zijn vier iteraties nodig voordat de naald precies de juiste positie heeft bereikt. Het alternatief is een robot die de naald via de uitwendige huid kan inbrengen. Dat maakt de procedure sneller, nauwkeuriger, sterieler en patiëntvriendelijker. Deze automatisering is het doel van MIRIAM (Minimally Invasive Robotics In An MR environment), een project van de Universiteit Twente en diverse partners, waaronder het Radboudumc en DEMCON. De opgave voor DEMCON was een robotsysteem voor de nauwkeurige naaldpositionering te ontwikkelen.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

12:10-13:30
Lunch en Expo
14:00-14:25
Maarten Ketelaars TFH2016
Strategisch gebruik van Intellectuele Eigendomsrechten in het veld van ‘Medical Devices’

Maarten Ketelaars, Europees Octrooigemachtigde en Partner, NLO - Nederlandsch Octrooibureau

Start-ups hebben op het gebied van bescherming van hun (technische) ideeën andere behoeften dan bedrijven die al tientallen jaren actief zijn in dit veld, maar ook andere behoeften dan universiteiten en non-profit of profit instellingen. De verschillen in strategische aanpak liggen op vele terreinen en zijn afhankelijk van de levenscyclus van het bedrijf én het product. De strategie moet passen bij de omvang, soort en levensfase van een bedrijf en passen bij het product. Al bij het zoeken naar oplossingen voor een (klant)probleem kan onderzoek in de literatuur verstandig zijn: octrooipublicaties kunnen hier veel informatie leveren (niet alleen technisch!) en onnodige kosten voor onderzoek/ontwikkeling voorkomen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  NLO Maarten Ketelaars TFH2016 (1.9 MB)

14:25-15:00
Expo
16.00-17.00
Expo