Congres (Self)Care
Dexter 22


09.45-.10.15
Remco HoogendijkTFH2016
Polikliniek Zorginnovatie, toegangspoort voor technologie in de zorg

Remco Hoogendijk, Innovatiemanager, Sint Maartenskliniek

Geen jammerlijk betoog over hoe moeilijk het is om te innoveren in de zorg en waarom dat maar niet lukt, maar een optimistisch verhaal over kansen en uitdagingen met veel voorbeelden uit de praktijk.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Remco Hoogendijk Sint Maartenskliniek TFH2016 (2.2 MB)

10:20-10:45
Dick van der Pijl TFH2016
Technologische hulpmiddelen voor ondersteuning of vervanging van de menselijke armfunctie

Dick van der Pijl MSc., Stafmedewerker R&D, Focal Meditech BV

In deze lezing wordt ingegaan op hulpmiddelen die de menselijke arm- en handfunctie ondersteunen of vervangen. Het gaat dan met name om dynamische armondersteuningen en robotmanipulatoren. Het belang van dergelijke hulpmiddelen is groot, vanwege het feit dat ze in aanzienlijke mate gehandicapten assisteren in het behoud van hun zelfstandigheid en autonomie. Gebruikers zijn allerlei groepen met een verminderde arm- en handfunctie, zoals personen met spierziektes, dwarslaesie, progressieve aandoeningen. Binnen de lezing wordt nader ingezoomd op de rol de robotica binnen de technologische ontwikkelingen is gaan spelen, en waardoor recent ook een exoskelet van de armfunctie door Focal en partners gerealiseerd kon worden.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Dick van de Pijl Focal Meditech TFH2016 (1.3 MB)

10:45-11:15
EXPO + PITCHES START-UPS

Jorien de Jonge, Marketing & Sales Manager, Novioscan
Kate Backhouse, Project Leader, Medrithm
Ralph Geuskens, COP, Nico-Lab

11.15-11.40
Anke Kottink TFH2016
Inzet van applied gaming en (soft)robotica binnen de motorische revalidatie: ontwikkeling en toepassing

Anke Kottink-Hutten, Onderzoeker, Roessingh Research and Development

Zorg wordt steeds duurder, terwijl de vraag voor intensiever, frequenter en effectiever behandelen vanuit de wetenschap wordt bevestigd. Deze twee gegevens snijden elkaar flink. Zorg moet meer maar ook goedkoper! In een tijd waar zorginstellingen moeten bezuinigen, moeten nieuwe technologische middelen en innovatieve ideeën gaan leiden tot mogelijke oplossingen om kosten voor zorg te beperken. De inzet van revalidatietechnologie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Tijdens de presentatie zal worden ingegaan op de ontwikkeling en toepassing van diverse applied games en (soft)robotica voor het verbeteren van de motorische functie binnen de revalidatie.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Anke Kottink Roessingh TFH2016 (7.3 MB)

11:45-12:10
RiniZwikker5 TFH2016
Geen markt voor een rolstoel die decubitus voorkomt?

J.M. Zwikker, Sr. Onderzoeker, Saxion Hogeschool

Doorzitwonden (decubitus) treden jaarlijks bij 20% van de rolstoelgebruikers met hoge dwarslaesie op. Dit kost levenskwaliteit en geld. Vanaf 2004 is eerst aan de Universiteit Twente een dubbel promotie-onderzoek gedaan naar methoden om decubitus te voorkomen, en daarna is bij Saxion een prototype-rolstoel met bewegende rugleuning ontwikkeld en verkennend gebruiksonderzoek gedaan. Alhoewel dit aantoonbaar zowel fysiek als financieel goede resultaten opleverde is er tot dusver geen fabrikant die de stoel in productie wil nemen. Met deze presentatie willen we opnieuw aandacht vragen voor de ‘Dynasit’ rolstoel.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Rini Zwikker Saxion TFH2016 (822 KB)

12:10-13:30
Lunch & Expo
13.30-13.55
FotoAnnebelleenMarliesdeJong
Ervaringsverhaal, wat betekent technologie in het dagelijks leven

Annebelle de Jong
Marlies de Jong

Interview met Annebelle de Jong en haar moeder. Annebelle is lichamelijk beperkt en zit vanaf jongs af aan in een rolstoel. Ze heeft op veel vlakken uitdagingen, bijvoorbeeld met beweging en spraak. Ze gebruikt veel technologie om zelfstandiger te kunnen functioneren. Annebelle zal op haar manier aan u overbrengen hoe zij omgaat met haar beperkingen en wat technologie voor haar betekent.

14:00-14:25
Max Louwerse
Is kunstmatige intelligentie in de zorg zorgwekkend?

Max Louwerse, Professor Cognitive Psychology & Artificial Intelligence, Tilburg University

Ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie en cognitiewetenschappen creëren interessante mogelijkheden voor de gezondheidszorg. In deze lezing worden drie van die mogelijkheden besproken: het gebruik van taalsystemen om de kwaliteit van elektronisch patiëntgegevens te optimaliseren, het gebruik van zorgrobots in verzorgtehuizen om interacties met ouderen te bevorderen en het gebruikt van virtual reality voor opleidings- en trainingsdoeleinden.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

14:25-15:00
EXPO
15.00-15.25
Stephan Lukosch
Motor Function Assessment Using Augmented Reality Games

Stephan Lukosch, Associate Professor, TU Delft

In an aging society, an increasing number of people are affected by physical disorders that impair their motor function, e.g. neurovascular diseases, neurodegenerative diseases, and musculoskeletal pain conditions. Currently, every medical discipline uses its own custom clinical tests for assessment of motor impairments and disability. Some are based on qualitative video analysis that lead to subjectively scored, low-resolution (i.e. insensitive) clinical assessments, while other tests use cumbersome marker-based motion capturing. The clinical community senses a real necessity of developing efficient, cost-effective and patient-friendly evaluation methods that allow for objective, quantitative and valid measures of the factors contributing to motor dysfunction. In our project, we explore the capabilities of augmented reality technology that uses an optical see-through head-mounted device (HMD) for displaying the virtual content and marker-less tracking of the hand to implement serious games for assessment of upper extremity motor function. This presentation describes the design of a serious game for motor function assessment, the used system architecture and software components, as well as the evaluation of the game with regard to usability and engagement. The presentation closes with conclusions and future work.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Stephan Lukosch TUDelft TFH2016 (1.5 MB)

15:30-15:55
Yvonne Huveneers2 TFH2016
De Dementiegame, Welkom in mijn wereld.

Yvonne Huveneers, Hoofd Vorming & Opleiding, Sevagram

Sevagram heeft voor serious gaming gekozen om kennis rondom het ziektebeeld dementie te vergroten en zodanig de bejegening van mensen met dementie te verbeteren. Deze game is niet alleen gratis te gebruiken voor medewerkers en studenten maar ook door mantelzorgers, vrijwilligers en familieleden van mensen met dementie. Tijdens deze lezing laten we zien hoe een dergelijk game tot stand komt en ingezet kan worden binnen organisaties..

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Yvonne Huveneers Sevagram TFH2016 (3.3 MB)

16.00-17.00
EXPO


Congres Tech Track
Limousin 3


10:20-10:45
Sjaak Deckers TFH2016
MetTech Ventures

Sjaak Deckers, CEO, G-Therapeutics

At G-Therapeutics, we envision a world where people with neurological deficits will walk their life again. Therefore, we develop comprehensive neuro therapies to establish a new standard of care for people with spinal cord injury. Currently, we develop an implantable neuro-stimulation system with real-time feedback combined with intensive rehabilitation training for people with an incomplete paraplegic spinal cord injury. The company is based upon the academic work of Grégoire Courtine, professor at EPFL, the technical university of Lausanne. G-Therapeutics is based in Eindhoven, the Netherlands, and Lausanne, Switzerland. In april 2016, it closed a large Series A Funding round, together with a 10m€ Innovation Loan from the Dutch RvO, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

10:45-11:15
EXPO + PITCHES START-UPS

Jorien de Jonge, Marketing & Sales Manager, Novioscan
Kate Backhouse, Project Leader, Medrithm
Ralph Geuskens, COP, Nico-Lab

11.15-11.40
Jordan Bos TFH2016
RoBoSculpt: een precisie operatierobot om bot te verwijderen bij cruciale operaties

Jordan Bos, Promovendus, Technische Universiteit Eindhoven

Het aantal doven en slechthorende stijgt, net als het aantal mensen met kanker rond het oor. In veel gevallen is een operatie nodig om een leven te redden of om het gehoor te herstellen. Deze fysiek zware operaties, waarbij sub-millimeter precisie benodigd is, zijn risicovol, duren lang en zijn ingrijpend voor de patiënt. Het slim gebruiken van medische beelddata in combinatie met een nieuwe precisie robot kan operaties veiliger, sneller en minder ingrijpend maken. Bovendien kunnen er duizenden euro’s per operatie bespaard worden. Jordan gaat het hebben over het gepatenteerde ontwerp van deze robot, en hoe dit de toekomstige zorg kan verbeteren.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Jordan Bos Medtronic TFH2016 (1.7 MB)

11:45-12:10
Menno Jansen TFH2016
Technologie en Innovaties in de Zorg – vanuit een Zorgverzekeraar bekeken

Menno Jansen, Programmamanager Zorginnovatie, CZ

De groeiende rol van nieuwe technologie in de gezondheidszorg. eHealth staat voor door ICT ondersteunde zorg en zal enerzijds van toegevoegde waarde zijn bij het stroomlijnen en efficiënter inrichten van bestaande zorgprocessen en ander­zijds de overgang naar nieuwe vormen van zorgverlening stimuleren en mogelijk maken. Met behulp van nieuwe technologieën wordt de communicatie tussen zorgverlener en de patiënt (op afstand) makkelijker, de patiënt en andere belangrijke stakeholders hebben meer inzicht in alle relevante data, waardoor de zorg meer en beter rondom de patiënt kan worden georganiseerd. In deze optiek zien we eHealth als een integraal onderdeel van vele Zorginnovatie programma’s, zoals preventie, samen beslissen en herinrichting zorgprocessen. Binnen onze eHealth programma’s gaat de aandacht vooral uit naar doelmatigheid en doeltreffendheid voor alle stakeholders (shared value). Zeker ook kwaliteit en de prijs/prestatieverhouding van eHealth zijn belangrijk om het kaf van het koren te kunnen scheiden. CZ heeft hoge verwachtingen van eHealth en zal door middel van kennisdeling, participaties en pilots bijdragen aan de ontwikkeling, implementatie en opschaling ervan. Eén van de doelstellingen is een hogere kwaliteit van leven door een grotere betrokkenheid en meer eigen regie van de (toekomstige) patiënt.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

12:10-13:30
Lunch & Expo
13.30-13.55
Maarten Buijs Elektra TFH2016
De uitdaging van de toenemende incidentie van kanker: wat brachytherapie te bieden heeft

Maarten Buijs, Vice President Global Engineering, Elekta

Met de toenemende levensverwachting wereldwijd groeit het aantal kankerpatienten significant, vooral in de zich ontwikkelende landen. Radiotherapie speelt een belangrijke rol in het beperken van de daaruit voortkomende toename in zorgkosten. Elekta is een leidende producent van apparaten voor radiotherapie. De presentatie zal ingaan op de rol van Elekta’s brachytherapie in het beperken van de kosten van het behandelen van kanker, door het vergroten van de nauwkeurigheid, het verbeteren van de uitkomst en het verkorten van de behandeltijd.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

14:00-14:25
Tim Jongen Medtronic TFH2016
Big Data in Diabetes

Tim Jongen, Sr. Global Marketing Manager, Medtronic

Of all chronic diseases, diabetes might be one of the most data-intense ones. Patients are forced to ‘collect’ and analyze data from many different sources like glucose, insulin, food (carbohydrates, fats), medications, illness, exercise, sleep, etc. Medtronic Diabetes is working on several initiatives focusing on assisting the patient and doctor with collecting this data and transform it in actionable insights enabling easier decision making and therefore reduce the burden of diabetes on a daily life and the health care system.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

14:25-15:00
EXPO
15.00-15.25
CT compatible naaldplaatsing systeem

dr. Michiel Jannink, Managing Director, Demcon Medical

De gangbare therapie voor de behandeling van leverkanker is het chirurgisch verwijderen van de levertumor. Bij deze ingreep wordt noodzakelijkerwijs ook veel gezond leverweefsel verwijderd, vanwege de complexiteit van de procedure. Een alternatieve methode is het ableren (‘wegbranden’) van de tumor met radio- of microgolfstraling. Voor deze lokale therapie brengt de arts handmatig een naald door de huid in de tumor, met hulp van beeldvorming in een CT-scanner. Voordelen van deze ingreep zijn dat er geen grote operatie nodig is en dat er nauwelijks gezond leverweefsel beschadigd wordt. Een nadeel is dat het voor de arts moeilijk is om de naald in één keer goed in de tumor te positioneren. Meestal vergt dat een aantal iteraties: naald inbrengen, CT-scan maken, naald in een aangepaste oriëntatie opnieuw inbrengen, enzovoort, totdat de juiste positie is bereikt. Dat maakt deze procedure tijdrovend en belastend voor de patiënt. Demcon heeft een device ontwikkelt die de naald in één keer correct plaatst én tevens goed past binnen de huidige workflow van de arts. Bij het ontwikkelen van die patiënt- en artsvriendelijke oplossing werkte DEMCON nauw samen met specialisten uit het Universitair Medisch Centrum Groningen en het Erasmus MC in Rotterdam. Het uitgangspunt was zo dicht mogelijk bij de huidige workflow te blijven en alleen de stap te automatiseren die kritisch is voor de snelheid en het resultaat (‘first time right’) van de procedure. Die kritische stap is het bepalen van de hoek waaronder de naald het lichaam ingaat. DEMCON ontwikkelde een systeem dat bestaat uit een kop met naaldgeleidingsmechanisme die handmatig rond de patiënt kan worden geplaatst, en een arm die de kop met één druk op de knop fixeert ten opzichte van de patiënttafel. Nadat het systeem rond de patiënt is geplaatst, gaat het samen met de patiënt in de CT-scanner. Zo wordt de positie van de tumor in de patiënt ten opzichte van de kop bepaald en stuurt het systeem automatisch het naaldgeleidingsmechanisme aan om dit de vereiste richting te geven. Vervolgens wordt de naald in het geleidingsmechanisme geklemd en door de arts zelf in het lichaam gebracht.

Deze lezing is niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

15:30-15:55
Siert Bruins TFH2016
De ontwikkeling en toepassing van een device voor het meten van aceton uitgeademde lucht

Siert Bruins, BioTransfer BV

Non-invasieve analyse van componenten in uitgeademde lucht kan ingezet worden voor medische diagnostiek en de monitoring van lifestyle interventies. Camlin Technologies Netherlands BV en BioTransfer BV ontwikkelen de KeMo 3000 RT, een eenvoudig te gebruiken device, waarmee de concentratie van aceton in uitgeademde lucht kan worden gemonitord. Enkele toepassingen hiervan zullen worden besproken.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Siert Bruins BioTransfer TFH2016 (2 MB)

16.00-17.00
EXPO


FME & Exposantentrack
Dexter 15


09:45-10:45
Peter Bennemeer Bernhove
FME Life Sciences & Health Congres: Zinnige zorg, een nieuw maatschappelijk zorgmodel

Peter Bennemeer, Algemeen Directeur, Bernhoven

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

10:45-11:15
EXPO + PITCHES START-UPS

Jorien de Jonge, Marketing & Sales Manager, Novioscan
Kate Backhouse, Project Leader, Medrithm
Ralph Geuskens, COP, Nico-Lab

11.15-11.40
Casper Garos Philips Healthcare TFH2016
FME Life Sciences & Health Congres: Creating the Future in HealthTech

Casper Garos, Senior Director External Partnerships, Philips

Zoals bekend staat de gezondheidszorg voor grote uitdagingen. Maar dit biedt tegelijkertijd enorme kansen. Tegenwoordig richt Philips zich uitsluitend op de healthcare markt, of beter gezegd: het ‘’continuum of care’’ – de gehele keten van ‘’healthy living’’ tot ‘’home care’’. In deze aanpak zijn samenwerkingsverbanden met innovatieve partijen van essentieel belang. In deze presentatie zal dit verder worden toegelicht.

Deze lezing komt niet beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand.

11:45-12:10
Jacco Wesselius Technolution TFH2016
FME Life Sciences & Health Congres: Innovatie voor de gezondheidszorg: Cross-Overs

Jacco Wesselius, Director of Products, Technolution

De gezondheidszorg kent zijn eigen uitdagingen en kansen. In veel opzichten is de gezondheidszorg uniek. Dit betekent dat oplossingen voor de gezondheidszorg ook vaak een uniek karakter hebben. Zonder hieraan voorbij te gaan, kan ook gezegd worden dat de gezondheidszorg onderdeel is van een groter systeem, waarin maatschappelijke en technische ontwikkelingen gedeeld worden met geheel andere domeinen. In deze lezing wordt een beeld gegeven van ontwikkelingen die plaatsvinden buiten de gezondheidszorg, waarbij de vraag centraal staat: waar liggen kansen voor de gezondheidszorg door mee te liften op cross-overs vanuit andere domeinen?

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Technolution Jacco Wesselius TFH2016 (2.8 MB)

12:10-13:30
Lunch & Expo
14:00-14:25
Baharak Hosseinkhani TFH2016
FME Life Sciences & Health Congres: Extracellular Vesicles (EV): the next generation biomarkers for cardiovascular diseases

Baharak Hosseinkhani, Postdoctoral Researcher, Hasselt University, namens Trans Tech Diagnostics - Interreg Vlaanderen - Nederland

Cardiovascular disease (CVD) is the number one cause of mortality in EU and worldwide. As current risk factors have clearly proven to be insufficient, there is a need for next‐generation risk associated biomarkers in order to obtain a clear risk stratification thereby creating a more efficient CVD healthcare. Lately, Extracellular Vesicles (EV) have emerged as next generation biomarkers for CVD. Because of the nanosize of these EV, the analysis is challenging from technological point of view. We are currently developing novel technological approaches in biosensing, bio-imaging and cell based assays for profiling patient derived EV.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Hasselt University Baharak Hosseinkhani TFH2016 (2.5 MB)

14:25-15:00
EXPO
16.00-17.00
EXPO


Medtech Partners & Exposantentrack
Dexter 28


10:20-10:45
Rene Dijkstra TFH2016
Een effectieve aanpak voor certificatie van medische hulpmiddelen

René Dijkstra, Algemeen Directeur, Dare!! Medical Certifications

De eisen, implementatie en handhaving ten aanzien van medische hulpmiddelen nemen ieder jaar toe. Het is daarom belangrijk dat producenten van de medische hulpmiddelen zich realiseren dat de regelgeving, direct vanaf de start van het project, meegenomen moet worden. Vaak wordt dit uitgesteld tot het eind van het project. Deze aanpak leidt onvermijdelijk tot vertraging en hogere kosten. Wat is de meest efficiënte en effectieve manier om een ontwikkelproject vanuit het oogpunt van certificatie uit te voeren? In 2018 zal de nieuwe MDR ingevoerd worden: Een kort overzicht van de gewijzigde regelgeving en wat dit betekent voor de certificatie-eisen.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Rene Dijkstra Dare TFH2016 (264 KB)

10:45-11:15
EXPO + PITCHES START-UPS

Jorien de Jonge, Marketing & Sales Manager, Novioscan
Kate Backhouse, Project Leader, Medrithm
Ralph Geuskens, COP, Nico-Lab

11.15-11.40
Edwin Rappard TFH16
3D Scannen: De derde dimensie in de behandeling

Edwin Rappard, Directeur, 4C Creative Cad Cam Consultants

3D Scannen is nu al niet meer weg te denken in de medische techniek en iedere dag komen daar nog nieuwe toepassingen bij. Tijdens de lezing zullen aan de hand van aansprekende voorbeelden de mogelijkheden van 3D scannen op verschillende medische vakgebieden de revue passeren waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de huidige stand van zaken.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Edwin Rappard 4C TFH2016 (2.1 MB)

11:45-12:10
Frank Nijsen TFH2016
Van academie naar bedrijf

Frank Nijsen, Founder & CSO, Quirem Medical

Als CEO van Quirem Medical zal ik een overzicht geven van het proces dat wij hebben doorlopen om een binnen een academisch centrum ontwikkelde medische technologie naar de markt te brengen en wat daarbij de uitdagingen zijn geweest als ook wat de huidige status is. Ik zal besluiten met een aantal 'take home messages' die ik startende ondernemers in de medische sector wil meegeven.

Deze lezing is beschikbaar als een Adobe Acrobat PDF bestand:

Adobe Acrobat PDF bestand  Quirem Frank Nijsen TFH2016 (3.5 MB)

12:10-13:30
Lunch & Expo
13:00 -17:00
MedtechPartners Meeting: Innovaties hebben hulp nodig: kunt u dit bieden?

MedtechPartners is een innovatienetwerk dat als doel heeft om de ontwikkeling van innovatieve producten op het gebied van medische technologie te versnellen en de kans op succes te vergroten. Door partijen met elkaar in contact te laten komen kan er worden bijgedragen aan de verdere ontwikkeling of vermarkting van het medisch technologisch product. Dit Nederlandse nationale netwerk op het gebied van de medische technologie bestaat uit zowel bedrijven, kennisinstellingen en universitair medische centra/ topklinische ziekenhuizen; in totaal nu circa 55 organisaties. Een kans voor partners om op de eerste rij te zitten bij innovaties en de mogelijkheid om samenwerkingen tot stand te brengen met deze vindinginbrengers als zij de expliciete kennis en kunde hebben die er op dat moment gevraagd wordt.

Vindinginbrengers worden gescreend en gescout door het projectteam waarna de vijf meest kansrijke innovaties gepresenteerd mogen worden tijdens een van de vier jaarlijkse MedtechMeetings. Uniek tijdens de meetings zijn de hulpvragen die centraal staan waardoor de focus ligt op transacties tussen hulpvraag en antwoord. Deze vragen kunnen gesteld worden op het gebied van CE-marketing, reimbursement, intellectueel eigendom en marketing etc. Daarnaast zijn ook ontwikkelaars, producenten, ontwerpers en business partners aanwezig die hen verder kunnen helpen.

U heeft de kans om vrijblijvend en kosteloos aanwezig te zijn bij de volgende MedtechMeeting op het TFH, waar 5 ondernemers hun innovatie zullen presenteren. Bent u geïnteresseerd om deze meeting bij te wonen? Dan kunt u zich hier aanmelden voor de besloten bijeenkomst.